تبلیغات
احکام شرعی - آموزش نماز و شكیات نماز
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
جمعه 4 تیر 1389 :: نویسنده : محسن
آموزش نماز:  
نمازگزار پس از اذان و اقامه روبه خانه كعبه مى ایستد و نیت مى كند كه كارش ‍ براى خداست آنگاه با دلى آرام و به دور از هر كار دیگر دل به سوى خدا مى آورد در حالى كه دستها را تا نزدیك گوشهاى خود بالا برده مى گوید: الله اكبر (خدا از هر كس و هر چیز بزرگتر و از آنچه در تصور ما بگنجد برتر است )
سپس حمد و سوره را مى خواند:
بسم الله الرحمن الرحیم (1)
الحمد لله رب العالمین (2) الرحمن الرحیم (3) مالك یوم الدین (4) ایاك نعبد و ایاك نستعین (5) اهدناالصراط المستقیم (6) صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیه ولاالضالین (7)

بسم الله الرحمن الرحیم (1)
قل هو الله احد (2) الله الصمد (3) لم یلد و لم یولد (4) ولم یكن له كفوا احد (4)

سپس به ركوع مى رود و مى گوید: سبحان ربى العظیم و بحمده
آنگاه سر از ركوع برمیدارد و مى گوید: سمع الله لمن حمد، الله اكبر
آنگاه به سجده مى رود و در سجده چنین مى خواند: سبحان ربى الاعلى و بحمده
آنگاه سر از سجده بر میدارد و مى گوید: اءستغفرالله ربى و اتوب الیه
سپس به سجده دوم مى رود و پس از ذكر سجده ، سر بر مى دارد و مى نشیند.
آنگاه بلند مى شود و مى گوید:
بحول الله و قوته اقوم و اقعد
سپس حمد و سوره را مثل گذشته مى خواند و پس از خاتمه سوره ، قنوت مى گیرد و ذكر قنوت را مى خواند در قنوت هر آیه و دعائى را مى تواند بخواند مثلا: رب زدنى عملا و الحقنى بالصالحین
سپس به ركوع مى رود و ذكر ركوع را مى خواند.
بعد به سجده مى رود و دو سجده را مانند قبل انجام مى دهد. بعد مى نشیند و تشهد مى خواند:
اشهد ان لااله الاالله وحده لاشریك له و اشهد ان محمدا عبده و رسوله اللهم صل على محمد و آل محمد.
پس از تمام شدن تشهد اگر نماز دو ركعتى است سلام مى دهد و اگر نماز سع ركعتى و یا چهار ركعتى باشد بلند مى شود و تسبیحات چهارگانه را مى خواند: سبحان الله و الحمدالله ولااله الله و الله اكبر (سه بار) آنگاه به ركوع مى رود و ذكر ركوع را مى خواند بعد به سجده مى رود و دو سجده را انجام مى دهد بعد مى نشیند و چنانچه نماز مغرب باشد تشهد مى خواند و سلام مى دهد. واگر نماز چهار ركعتى است مثل (ظهر- عصر - عشاء) دوباره برمى خیزد و تسبیحات چهارگانه را مانند قبل مى خواند و به ركوع مى رود و بعد دو سجده را بجا مى آورد سپس مى نشیند و مانند قبل تشهد مى خواند و بعد سلام مى دهد و مى گوید:
السلام علیك ایهاالنبى و رحمة الله و بركاته السلام علینا و على عباد الله الصالحین السلام علیكم و رحمة الله و بركاته
به پرسشهاى زیر پاسخ دهید:  
1 - فرا رسیدن وقت نماز با چه چیز اعلام مى شود؟
2 - تفاوت اذان واقامه در چیست ؟
3 - آیا ركوع و سجود ركن اند ؟
4 - كدام یك از ركعات نماز، تشهد خوانده مى شود؟
5 - تفاوت ركوع با ذكر ركوع چیست ؟
درس هفتم : شكیات نماز 
شكیات بر 23 قسم است ، هشت قسم آن نماز را باطل مى كند و به شش ‍ قسم آن نباید اعتنایى كرد و نه قسم آن صحیح است .
شكهاى باطل :  
اگر یكى از این شكها را براى نمازگزار پیش آید، نمازش باطل است :
1 - شك در شماره ركعتهاى نمازهاى دو ركعتى
2 - شك در شماره ركعتهاى نماز سه ركعتى
3 - در شكهاى نمازهاى چهار ركعتى كه پاى یك در میان باشد.
4 - اگر در نمازهاى چهار ركعتى پیش از تمام شدن سجده دوم شك كند.
5 - شك بین 2 و 5 یا 2 و بیشتر از 5.
6 - شك بین 3 و 6 یا 3 و بیشتر از 6.
7 - شك بین 4 و 6 و یا 4 و بیشتر از 6.
8 - شك در ركعتهاى نماز كه نداند چند ركعت خوانده
شكهائى كه نباید به آن ها اعتنا كرد:  
1 - شك در چیزى كه نمازگزار از محل آن گذشته است مثل اینكه در ركوع شك كند كه آیا حمد و سوره را خوانده یا نه .
2 - شك بعد از سلام نماز
3 - شك بعد از گذشتن وقت نماز
4 - شك كسى كه زیاد در نماز شك مى كند كه به او كثیرالشك مى گویند.
5 - شك امام در شماره ركعتهاى نماز در صورتى كه ماءموم آن را بداند و یا شك ماءموم در ركعتهاى نماز در صورتى كه شماره آن را بداند كه در صورت اول ، امام با رجوع به ماءموم رفع شك از خود مى كند و در صورت دوم ، ماءموم ، با رجوع به امام ، وظیفه خود را انجام مى دهد.
6 - شك در نمازهاى مستحبى
شكهاى صحیح :  
در نه صورت اگر نمازگزار در شماره ركعتهاى نماز چهارركعتى شك كند باید به دستورات زیر عمل نماید:
1 - نمازگزار بعد از سربرداشتن از سجده دوم شك كند دو ركعت خوانده یا سه ركعت ، بنا را بر سه مى گذارد و یك ركعت دیگر را مى خواند و نماز را تمام مى كند سپس یك ركعت نماز احتیاط ایستاده ، یا دو ركعت نشسته مى خواند.
2 - شك بین دو و چهار بعد از سجده دوم ، بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى كند و دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و دو ركعت نشسته مى خواند.
4 - شك بین چهار و پنج بعد از سجده دوم كه بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام نموده و بعد از نماز، دو سجده سهو مى كند.
5 - شك بین سه و چهار در هر كجاى نماز كه باشد بنا را بر چهار مى گذارد و نماز را تمام مى كند وبعد یك ركعت نماز احتیاط ایستاده مى خواند.
6 - شك بین چهار و پنج در حال ایستاده كه باید نمازگزار بدون ركوع بنشیند و تشهد را بخواند و نماز را سلام دهد و یك ركعت نماز احتیاط ایستاده را بخواند.
7 - شك بین سه و پنج در حال ایستاده كه باید نماز گزار بدون ركوع بنشیند و تشهد را بخواند و سلام دهد و دو ركعت نماز احتیاط را ایستاده بخواند.
8 - شك بین سه وچهار و پنج در حال ایستاده كه باید نمازگزار، بنشیند و سلام دهد سپس دو ركعت نماز احتیاط ایستاده و دو ركعت نشسته بخواند.
9- شك بین پنج و شش در حال ایستاده كه باید نمازگزار بنشیند و تشهد بخواند و سلام دهد سپس دو سجده سهو را بجا آورد.
نماز احتیاط:  
كسى كه نماز احتیاط بر او واجب شده باید فورا بعد از نماز نیت كند و تكبیر بگوید و حمد را بخواند و به ركوع رود و دو سجده را بخواند پس اگر یك ركعت نماز احتیاط بر او واجب است تشهد مى خواند و سلام مى دهد و اگر دو ركعت بعهده اوست پس از دو سجده دیگر تشهد مى خواند و سلام مى دهد و دو ركعت نماز احتیاط نشسته هم به همین صورت مى خواند با این تفاوت كه بجاى ایستادن مى نشیند. باید توجه داشت كه نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد و باید آهسته خواند ونیت هم به زبان نیاورد.
سجده سهو:  
در شش مورد باید سجده سهو كرد یعنى نمازگزار بعد از سلام نماز فورا نیت سجده سهو مى كند و پیشانى را بر چیزى كه سجده بر آن صحیح است مى گذارد و مى گوید: بسم الله و بالله و صلى الله على محمد و آل محمد آنگاه سر از سجده برمى دارد و دوباره به سجده مى رود و باز همان ذكر را تكرار مى كند و سر از سجده برمى دارد و مى نشیند و تشهد مى خواند و سلام مى دهد.
مواردى كه سجده سهو لازم است عبارتند از:
1 - در بین نماز، سهوا حرف بزند.2 - جائى كه در نماز نباید سلام دهد مثلا در ركعت اول سهوا سلام دهد 3 - در نماز یك سجده را فراموش كند 4 - تشهد نماز را فراموش كند 5 - در نماز 4 ركعتى بعد از سجده دوم شك كند كه 4 ركعت خوانده یا 5 ركعت در این صورت مى نشیند و نماز را تمام مى كند و دو سجده سهو بجا مى آورد 6 - و همچنین در نماز چهار ركعتى در حالت ایستاده شك بین و 5 و 6 پیش آید.
به پرسشهاى زیر پاسخ دهید:  
1 - اقسام شكهاى باطل كدامند؟
2 - چه شكهایى نباید به آنها توجه كرد؟
3 - شكهاى صحیح چند نوعند؟
4 - نماز احتیاط را چگونه باید خواند؟

نوع مطلب : احکام پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 2 مهر 1396 12:22 ق.ظ
Asking questions are genuinely fastidious thing if you are not understanding something entirely,
except this paragraph provides good understanding yet.
پنجشنبه 1 تیر 1396 04:37 ب.ظ
You could definitely see your expertise within the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to mention how they believe.
Always go after your heart.
شنبه 30 اردیبهشت 1396 03:13 ب.ظ
Definitely believe that which you said. Your favorite justification seemed to be on the internet the
easiest thing to be aware of. I say to you, I certainly get
irked while people think about worries that they
just don't know about. You managed to hit the nail upon the top and also defined
out the whole thing without having side effect , people can take a
signal. Will probably be back to get more.
Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :