تبلیغات
احکام شرعی - روحیه شهادت طلبى
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
جمعه 7 بهمن 1390 :: نویسنده : محسن
روحیه شهادت طلبى
در جهان آنچه اناجم و صورت مى پذیرفت روى اسباب و عوامل دور مى زند، و انسانى هم كه مى خواهد در میدان جنگ و صحنه نبرد گام نهد و شركت جوید، اگر بخواهد موفق ، فاتح و پیروز از میدان بیرون آید، ضمن اینكه عقیده به امدادهاى غیبى الهى داریم كه در جایش بحث خواهد شد، نیاز به ابزار جنگ و اسباب پیروزى دارد كه مى توان از آنها: مهارت در رزم ، سلاح مدرن و پیشرفته ، فرماندهى لایق و نقشه دقیق ، ایمان به جنگ و حل كردن مساءله مرگ و ((روحیه شهادت طلبى )) و... را نام برد.
براى اینكه مجاهد فى سبیل الله و سرباز فداكار در راه خدا كه هر دقیقه و هر ثانیه در چند قدمى مرگ مى رود، حل كردن مساءله مرگ ، بسیار نقش دارد: با حل كردن مساءله مرگ و برخوردار بودن از روحیه شهادت طلبى است كه مى تواند چون كوه استوار، ثابت و مقاوم باشد، كه اگر همه زمین را لشكر و سپاه بگیرد، و از تمام جوانب تیر و شمشیر ببارد، دست از هدف و مبارزه نكشد، زیرا او مرگ را فانى شدن و از بین رفتن نمى داند و معتقد است مرگ آغاز زندگى جاودانه و حیات ابدى است و
((شهادت )) هم بهترین مردن مى باشد.
روحیه شهادت طلبى
در جهان آنچه اناجم و صورت مى پذیرفت روى اسباب و عوامل دور مى زند، و انسانى هم كه مى خواهد در میدان جنگ و صحنه نبرد گام نهد و شركت جوید، اگر بخواهد موفق ، فاتح و پیروز از میدان بیرون آید، ضمن اینكه عقیده به امدادهاى غیبى الهى داریم كه در جایش بحث خواهد شد، نیاز به ابزار جنگ و اسباب پیروزى دارد كه مى توان از آنها: مهارت در رزم ، سلاح مدرن و پیشرفته ، فرماندهى لایق و نقشه دقیق ، ایمان به جنگ و حل كردن مساءله مرگ و ((روحیه شهادت طلبى )) و... را نام برد.
براى اینكه مجاهد فى سبیل الله و سرباز فداكار در راه خدا كه هر دقیقه و هر ثانیه در چند قدمى مرگ مى رود، حل كردن مساءله مرگ ، بسیار نقش دارد: با حل كردن مساءله مرگ و برخوردار بودن از روحیه شهادت طلبى است كه مى تواند چون كوه استوار، ثابت و مقاوم باشد، كه اگر همه زمین را لشكر و سپاه بگیرد، و از تمام جوانب تیر و شمشیر ببارد، دست از هدف و مبارزه نكشد، زیرا او مرگ را فانى شدن و از بین رفتن نمى داند و معتقد است مرگ آغاز زندگى جاودانه و حیات ابدى است و
((شهادت )) هم بهترین مردن مى باشد.
چون اگر از مرگ بترسد و هنوز برایش مردن یك مساءله لاینحل باقى باشد، تا وقتى كوشش و تلاش مى نماید، مى رزمد و مى جنگد، كه مرگ را مجسم نبیند و كشته شدن را در چند قدمى مشاهده نكند: اگر مرگ را قطعى یافت و كشته شدن را حتمى دانست ، تن به همه چیز خواهد داد و از همه كس و همه چیز خواهد گذشت . و لذا على علیه السلام ، گاهى افرادى از لشكریانش را به خاطر بیم و هراس از مرگ ، مذمت و سرزنش ، و گاهى از نترسى خویش براى آنها سخن مى گوید، و گاهى عشق به شهادت را مطرح مى نماید، تا روحیه نترسیدن از مرگ را در آنها زنده و به وجود بیاورد:
((اذا دعوتكم الى جهاد عدوكم دارت اعینكم كانكم من الموت فى غمره و من الذهول فى سكره یرتج علیكم حوارى فتعمهون )). (96)
هرگاه شما را به جهاد با دشمن دعوت مى كنم چشم تان از ترس در جام دیده دور مى زند، گویا ترس از مرگ عقل تان را ربوده ، و همچون مستانى كه قادر به پاسخ نیستند، از خود بى خود شدهه و سرگردان گشته اید و گویا عقل هاى خود را از دست داده اید، و درك نمى كنید، من هرگز به شما اعتماد ندارم .
در جنگ
((صفین )) چون شروع جنگ و آغاز حمله تاخیر افتاد، عده اى گمان كردند امام علیه السلام در جنگیدن كندى و اهمال مى نماید و لذا امام فرمود:
((اما قولكم : ((اكل ذلك كراهیه الموت ؟ فوالله ما ابالى دخلت الى الموت ، او خرج الموت الى )) (97)
اما اینكه مى گوئید آیا (مسامحه در جنگ ) از ترس مرگ است ؟ به خدا سوگند باك ندارم من به سوى مرگ بروم یا او به سوى من آید.
روزى در جنگ صفین پس از باز گو نمودن رموز جنگ ، فرمود: خوشحال و خرسند باشید و از اعماق دل و با طیب نفس راضى شوید كه در میدان جنگ كشته و در راه خدا شهید گردید و روح از بدن تان خارج شود.
((و طیبوا عن انفسكم نفسا، و امشوا الى الموت مشیا سجحا)) (98)
از شهادت خوشحال باشید و به آسانى از آن استقبال كنید.
پس از جنگ
((نهروان )) زمانى كه لشكریان معاویه به اطراف عراق هجوم آوردند و به ملت ظلم و ستم روا مى داشتند، حضرت مردم را جمع و آنها را به شركت در جهاد و دفاع دعوت نمود كه اول سكوت نمودند، و پس از سرزنش حضرت برخى بهانه آوردند: اگر خودت شركت جویى آماده ایم با توبه جنگ برویم و اگر خودت بمانى ما نیز نمى رویم ، كه حضرت فرمود به جهت رسیدگى به مشكلات ملت و پاسدارى از اصل نظام ، تشخیص ‍ داده ام من در اینجا باشم و بعد فرمود: تصور و خیال نكنید به جهت ترس از مردن است كه به جنگ نمى روم كه على به امید ((شهادت )) كار، تلاش و فعالیت مى نماید:
((والله لولا رجائى الشهاده عند لقائى العدو لوقد حم لى لقاوه لقربت ركابى ثم شخصت عنكم فلا اطلبكم ما اختلف جنوب و شمال )) (99)
به خدا سوگند! اگر امید شهادت به هنگام برخورد با دشمن نداشتم اگر چنین سعادتى نصیب من شود - بر مركب خویش سوار مى شدم و از شما فاصله مى گرفتم و مادام كه نسیم ها به سوى شمال و جنوب در حركتند (هیچگاه ) به سرراغ شما نمى آمدم .
در فراز دیگرى از كلماتش كه در میدان جنگ ایراد گردید، پس از بازگو نمودن مطالب سودمند و مفید پیرامون تاكتیك هاى جنگ ، سخن از نهایت عشق و علاقه اش به شهادت و كشته شدن در راه خدا را این گونه ابراز و بیان مى دارد:
((ان اكرم القتل ، و الذى نفس ابن ابیطالب بیده لالف ضربه بالسیف اهون على من میته على الفراش فى غیر طاعه الله )) (100) بهترین مرگ ها كشته شدن (در راه خدا) است ، سوگند به آن كس كه جان فرزند ابوطالب در اختیار او است ، هزار ضربه شمشیر بر من آسان تر است تا مرگ در بستر در غیر طاعت پروردگار.
امام در نامه اى به عبدالله ابن عباس (فرماندارش در بصره ) جریان به شهادت رسیدن
((محمد ابن ابى بكر)) را در مصر مى نویسد، و پس از طلب آمرزش براى آن مرحوم ، از ملت شكوه نموده ، انگیزه اى همراهى با آنها بیان مى فرماید:
((فوالله لولا طمعى عند لقائى عدوى فى الشهاده و توطینى نفسى على المنیه لا حببت ان لا ابقى مع هولاء یوما واحدا و لا التقى بهم ابدا)) (101)
به خدا سوگند اگر علاقه من به هنگام پیكار با دشمن در شعادت نبود و خود راه را براى مرگ در راه خدا آماده نساخته بودم ، دوست مى داشتم حتى یك روز با این مردم روبرو نشوم و هرگز آنها را ملاقات نكنم .
همان گونه كه از این سخنان امام علیه السلام فهمیده مى شود، تجربه نیز ثابت كرده هر اندازه كه مساءله مرگ و خوف مردن از دل رزمندگان زایل شده باشد، به همان میزان در جنگ پیروز و به هدف خواهند رسید، زیرا بى تحركى و سرعت عمل نشان ندادن در میدان جنگ بیشتر ناشى از ترس ‍ از مرگ و مولود احتیاط كارهاى بیش از حد جهت دور نگاه داشتن جانش از خطرات مى باشد، چون اگر ترس از مرگ بر او حاكم نباشد، چرا تلاش نكند، قهرمانى ها نیافریند و پیروزى به ارمغان نیاورد.
علاوه بر اینها، بزرگترین صفت فرد مؤ من ، ثبات ، ایستادگى و پاى بندى اش ‍ نسبت به هدف است كه امام صادق علیه السلام چنین بیان مى فرماید:
((ان المومن اشد من زبر الحدید. ان الحدید اذا دخل النار لان ، و ان المومن لوقتل و نشر، ثم قتل لم یتغیر قلبه )) (102)
شخص مؤ من از آهن سخت و به اصطلاح از آهن آب دیده محكم تر و مقاوم تر است ، زیرا هنگامى كه آهن را میان آتش قرار دهى آب و نرم مى گردد ولى مؤ من اگر كشته شود و زنده گردد و دوباره به قتل برسد، قلبش ‍ تغییر نمى كند و از معتقدات و اهدافش دست بر نمى دارد.
خلاصه ، هر ملتى كه در جنگ مساءله مرگ براى شان حل گردید و از جان گذشتند، مى توانند به پیروزى ، سعادت و آقائى برسند، در جنگ رمضان 1393 (مهر 1352) كه مصر و سوریه توانستند ضربه اى حسابى به اسرائیل بزنند و طبق گزارش
((یونایتدپرس )) به نقل از ارزیابى و محاسباتى كه مقامات نظامى آمریكا كرده اند، زیانهاى اولیه اسرائیل در جنگ ((اكتبر)) (جنگ رمضان ) در حدود هزار تانك ، دویست هواپیما و در حدود هشت تا هزار (8000 - 10000) نفر كشته و زخمى بوده است . (103)
این خسارات و زیانها میسور و ممكن نبود مگر با آن فداكارى و از خود گذشتگى كه نیروهاى مصر و سوریه نشان دادند و مساءله مرگ را حل نموند چنانچه خود دشمن به این نساله اعتراف نموده اند، در كتاب ((جنگ كیپور)) كه هفت نفر اسرائیلى دولتى نوشته چنین تعریف نموده اند:
مصرى ها، على الخصوص در روزهاى اول و دوم جنگ خودشان را به سوى تانك هاى ما پرتاب مى كردند و با تلاش فراوان به آن آویزان شده و مى كوشیدند سوار آن شده و آن را یه تصرف در آوردند ما كه یك از یك طرف این مناظر بهت آور را مى دیدیم و از طرف دیگر چشم مان به تپه هاى گوشتى كه از اجساد كشتگان دو طرف به وجود آمده بود مى افتاد، از شدت ترس به حالت اشخاص شل مى افتادیم .
(104)
امام علیه السلام هم اینگونه از خود گذشتگى را به كوفیان توصیه مى فرمود، كه الان ما باید بیاموزیم و به آن اهمیت بدهیم .
در فرهنگ فارسى هم این معنى آمده كه انسان آزاد هنگامى میان زیستن با ذلت و مرگ شرافتمندانه قرار قرار مى گیرد، و باید مرگ را با آغوش باز استقبال نماید، چنانچه فردوسى مى گوید:
مرا مرگ بهتر از این زندگى
كه سالار باشم كنم بندگى
همان مرگ خوش تر به نام بلند
از این زیستن با هراس و گزند
یا اینكه شاعر دیگرى مى گوید:
زندگى آخر سرآید بندگى در كار نیست
بندگى گر شرط باشد زندگى در كار نیست
یا حقارت گر ببارد بر سرت باران در
آسمان را گو برو بارندگى در كار نیست
نوع مطلب : جنگ و جهاد، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 18 فروردین 1396 02:48 ب.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my
own blog and was curious what all is required to get
setup? I'm assuming having a blog like yours would cost a pretty penny?
I'm not very web smart so I'm not 100% sure.

Any suggestions or advice would be greatly appreciated. Many thanks
جمعه 18 فروردین 1396 02:35 ب.ظ
Exceptional post however I was wanting to know if you could write
a litte more on this topic? I'd be very grateful if you could elaborate a little bit more.
Appreciate it!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :