تبلیغات
احکام شرعی - مطهرات یا پاك كننده ها
 
احکام شرعی
دینی و مذهبی عکس ماه محرم
پنجشنبه 28 مرداد 1389 :: نویسنده : محسن

درس پنجم : مطهرات یا پاك كننده ها 
چیزهایى كه اشیاء را پاك مى كنند عبارتند از: 
1 - آب 2 - زمین 3 - آفتاب 4 - اسلام 5 - استحاله 6 - انتقال 7 - تبعیت 8 - برطرف شدن عین نجاسات 9 - استبراء حیوان نجاستخوار 10 - غایب شدن مسلمان
1 - آب :  
در صورتى پاك كننده است كه مطلق بوده و مضاف نباشد آب مطلق همان آب خالص است و آب مضاف عبارت از آبى است كه از چیزى گرفته شده باشد مثل آب سیب و یا آب هنداونه یا با چیزى مخلوط شده باشد.
آبهاى پاك كننده كه به آن مطلق مى گویند عبارت است از:
1 - آب چاه 2 - آب جارى 3 - آب باران 4 - آب راكد، كه اگر مقدار آن زیاد باشد یعنى وزن 419/377 كیلوگرم باشد آب كر است و اگر كمتر از این مقدار باشد آب قلیل است .
اینك در مورد آب به نكات زیر توجه كنیم :
1 - آب قلیل با برخورد به نجاست نحس مى شود.
2 - تمام آبهاى مطلق بجز آب قلیل با برخورد به نجاست نجس نمى شود، مگر آنكه رنگ یا بو یا طعام آن با نجاست تغییر كند كه در این صورت نجس ‍ است .
3 - آب باران اگر بر زمین و یا فرش و لباس نجس ببارد آن ها راپاك مى كند مگر آن كه عین نجاست مثل خون باقى بماند و پاك نشده باشد.
4 - آبى كه طاهر بوده ولى نمى دانیم نجس شده یا نه ؟ طاهر است و آبى كه نجس بوده و نمى دانیم طاهر شده یا نه نجس است و نیز آبى كه نمى دانیم نجس است یا طاهر پاك مى باشد.
چگونگى تطهیر با آب :  
1 - اگر شى ء نجس ظرف باشد با آب كر یك مرتبه و با آب قلیل سه مرتبه باید آن را آب كشیده و شست .
2 - اگر اشیاء غیر ظرف باشد هر گاه با ادرار نجس شود با آب كر یك مرتبه و با آب قلیل دو مرتبه و اگر به غیر ادرار باشد با آب كر یك مرتبه و با آب قلیل یك مرتبه .
3 - هر گاه زمین نجس شده باشد پس از برطرف كردن عین نجاست با آب كر و آبى كه متصل به كر است ، مثل آب لوله كشى منازل یك بار و با آب قلیل دو بار پاك مى شود. همینطور دیوار نجس
4 - براى تطهیر اشیاء اول باید نجاست را برطرف كرد سپس تطهیر نمود مثلا اگر لباس یا دست به خون آلوده باشد باید اول خون را پاك كرد سپس ‍ آن را آب كشید و طاهر كرد.
5 - اگر فرش یا لباس نجس شود و بخواهیم طاهر كنیم چنانچه با آب قلیل باشد یك بار آب بریزیم و آن را فشار دهیم تا آب داخل آن را خارج شو سپس با آب دوم طاهر كنیم .
6 - آب لوله كه به منبع كر متصل است در حكم آب كر مى باشد و نجس ‍ نمى شود مگر آنكه بو یا رنگ یا طعم نجاست بگیرد و هر چیز نجسى را كه عین نجاستش برطرف شده به یكبار طاهر مى شود.
2 - زمین :  
زمین خود یكى از پاك كننده هاست و با سه شرط كف پا و ته كفش و نوك عصا را پاك مى كند. این شرطها عبارتند از:
1 - زمین باید خود پاك باشد.
2 - زمین باید خشك باشد.
3 - عین نجاست باید باتماس به زمین برطرف شود در این صورت كف پا و ته كف شو نوك عصاى نجس بر روى فرش ، موزائیك ، حصیر، چمن ، آسفالت ، پاركت كه با چوب فرش شده پاك نمى شوند.
3 - آفتاب :  
خود یكى از مطهرات و پاك كننده هاست و مى تواند چیزهایى زیر را پاك كند.
زمین ، ساختمان ، چیزهایى كه در ساختمان به كار رفته و نمى توان آن را برداشت مثل در به و پنجره ، میخى كه در ساختمان به كار رفته ، درخت و گیاه .
آفتاب با شرایط زیر پاك كننده است :  
1 - آفتاب از پشت ابر و یا پرده نتابد مگر آنكه ابر و یا پرده رقیق و نازك بوده بطورى كه مانع از تابش نور آفتاب نباشند.
2 - آفتاب به تنهایى محل نجاست را خشك كند نه توسط باد ولى اگر باد كم باشد مانعى ندارد.
3 - هنگام تابش آفتاب عین نجاست وجود نداشته باشد.
4 - آفتاب مقدارى از ساختمان كه در آن نجاست نفوذ كرده به یكباره خشك كند.
5 - بین دیوار و ساختمانى كه نجاست در آن نفوذ كرده چیز طاهرى فاصله نباشد.
6 - ساختمان و یا دیوارى كه نجس شده باید تر باشد و اگر خشك باشد باید بر آن آب ریخت تا آفتاب آن را خشك كند.
4 - اسلام :  
اگر شخص كافر مسلمان شود و شهادتین را بگوید(شهادت به یگانگى خداوند و رسالت پیامبر -(ص ) ) تمام بدن او پاك مى شود، حتى لباسى كه به هنگام اسلام آوردن بر تن دارد ولى لباسهایى كه قبلا به تن داشته و با عرق بدنش نجس شده باید آنها را آب بكشد و طاهر كند.
5 - استحاله :  
اگر شى ء نجسى از آن حالت اول خارج شود پاك مى گردد. مثل این كه سگ در نمكزار نمك شود یا چوب نجس پس از سوزاندن خاكستر گردد.
ولى اگر شى ء نجس تغییر ماهیت ندهد طاهر نمى شود. مثل اینكه گندم نجس را آرد كنند ونان بپزند كه در این صورت باز نجس است .
6 - انتقال :  
مثل این كه خون بدن انسان و یا حیوان كه خون جهنده دارد به بدن پشه كه خون جهنده ندارد منتقل شود و جزء خون بدن او حساب شود پاك است ولى زالو كه خون انسان یا حیوان را مكیده و جزء بدن او حساب نمى شود و مى گویند خون انسان یا حیوان است در این صورت نجس است .
7 - تبعیت :  
یعنى چیز نجسى بخاطر پاك شدن چیز نجس دیگرى بالتبع پاك شود مثل اینكه اگر شراب سركه شود ظرفى هم كه شراب در آن بوده پاك مى شود.
8 - بر طرف شدن عین نجاست :  
بدن حیوان و باطن بدن انسان پس از برطرف شدن نجاست پاك مى شود و نیاز به آب كشیدن ندارد. مثلا منقار او پاك مى باشد و اگر داخل گوش یابینى یا چشم نجس شود در این صورت اگر خون در دهان باشد نباید فرو ببرد و باید بیرون ریخت در این صورت لبها كه نجس شده اند، باید پاك و طاهر كرد.
9 - استبراء:  
یعنى حیوانى كه به خوردن نجاست انسان عادت كرده مثل مرغ و جوجه و غیره بول و غائط آنها نجس مى باشد و اگر بخواهیم كه پاك شوند باید مدتى بجاى نجاست غذاى پاك به آنهاداد و جلوى نجاستخوارى آنها را گرفت .به چنین كارى استبراء گویند.
10 - غائب شدن مسلمان :  
اگر لباس ، بدن ، ظرف ، و فرش مسلمان نجس شود و او غایب گردد بعد كه او را ملاقات مى كنیم اگر احتمال دهیم كه آنها را آب كشیده است ، آن چیز پاك خواهد بود و اجتناب از آن ها لازم نیست .
به پرسشهاى زیر پاسخ دهید:  
1 - آب مضاف نجس چگونه پاك مى شود؟
2 - خون پشه پاك است یانجس ؟
3 - با حركت كف پا و نوك عصاى نجس بر روى آسفالت پاك مى شود؟
4 - ساختمان و دیوار نجس كه خشك شده باشد چگونه پاك مى شود؟
5 - استحاله و انتقال را توضیح دهید؟
نوع مطلب : احکام پسران، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


دوشنبه 7 خرداد 1397 05:54 ق.ظ

Regards. Valuable information!
cialis sale online cialis wir preise import cialis we recommend cialis info cialis generico postepay cialis alternative tadalafil 10 mg buy cialis uk no prescription cuanto cuesta cialis yaho cialis pills
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 10:10 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate it.
do you need a prescription to buy viagra how to get a viagra prescription buying viagra online herbal viagra is it legal to buy viagra generic sildenafil to buy viagra order viagra without rx online how to buy viagra online viagra to buy
شنبه 18 فروردین 1397 02:26 ق.ظ

You mentioned it really well!
weblink price cialis il cialis quanto costa side effects of cialis we choice free trial of cialis we recommend cheapest cialis enter site 20 mg cialis cost 200 cialis coupon no prescription cialis cheap cialis 10 doctissimo cialis generic tadalafil buy
شنبه 4 فروردین 1397 12:27 ق.ظ

Thanks a lot, Great stuff!
cialis kaufen bankberweisung can i take cialis and ecstasy cialis name brand cheap cialis side effects cialis 30 day trial coupon cialis 5mg prix click now cialis from canada generic cialis 20mg tablets wow cialis tadalafil 100mg we recommend cialis info
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:57 ق.ظ

Thanks a lot, I appreciate this.
are there generic cialis buy cialis online legal cost of cialis per pill cialis generico en mexico cialis vs viagra cialis savings card we use it 50 mg cialis dose when can i take another cialis cialis generisches kanada cialis generico online
جمعه 29 دی 1396 08:43 ب.ظ
خیلی خوب و مفید بود مطالبتون، از زحماتی که کشیدین ممنون
سه شنبه 26 دی 1396 12:01 ب.ظ
واقعا ممنونم از مطالب خوبتون استفاده کافی رو داشتم.
شنبه 10 تیر 1396 05:07 ق.ظ
hello!,I really like your writing so much! share we keep up
a correspondence more about your article on AOL? I require an expert in this house to
solve my problem. Maybe that's you! Taking a look forward
to peer you.
شنبه 30 اردیبهشت 1396 12:27 ق.ظ
Hello, I would like to subscribe for this web
site to obtain most recent updates, therefore where can i do
it please help out.
یکشنبه 20 فروردین 1396 02:57 ق.ظ
Its like you read my mind! You appear to know a lot approximately this, like you wrote the guide in it or something.
I believe that you simply could do with a few p.c. to force the message house a little bit, however instead of that, this is fantastic blog.
A fantastic read. I will certainly be back.
پنجشنبه 7 بهمن 1395 10:45 ق.ظ
دوشنبه 13 دی 1395 06:18 ب.ظ
Mer30 ♡
شنبه 1 خرداد 1395 05:18 ق.ظ
تشکر بابت این گه این مطالب با ازش رو در اختیار عموم قرار میدین
پنجشنبه 15 بهمن 1394 12:24 ب.ظ
بد نبود
شنبه 10 بهمن 1394 07:03 ب.ظ
خیلی خوب بود ممنون دستتون درد نکنه
شنبه 10 بهمن 1394 07:00 ب.ظ
دوشنبه 28 دی 1394 07:45 ب.ظ
عالیییییییییییییی بود ممنون
یکشنبه 1 شهریور 1394 02:32 ب.ظ
واقعا عالی بود مرسی
چهارشنبه 13 اسفند 1393 04:44 ب.ظ
عالی
شنبه 9 اسفند 1393 09:01 ب.ظ
عاااااالی بود
شنبه 9 اسفند 1393 08:37 ب.ظ
خیلی خوب بود .........
ممنوووووووووووووووون
خیلی ممنون مرسی
سه شنبه 7 بهمن 1393 10:23 ب.ظ
خوب بود
یکشنبه 5 بهمن 1393 07:40 ب.ظ
جالب بود
چهارشنبه 17 دی 1393 10:32 ب.ظ
عععععععاااااااااااااااااااالللللللللییییییییی شكراجزیلا
سه شنبه 16 دی 1393 10:20 ب.ظ
یکی از بهترین مطالب عمرم بود
یکشنبه 14 دی 1393 09:47 ب.ظ
مرسی
جمعه 31 مرداد 1393 11:09 ب.ظ
خوب بود
یکشنبه 19 مرداد 1393 04:15 ب.ظ
عالی بود

OK

جمعه 10 مرداد 1393 10:28 ب.ظ
واقعا ممنون خیلی بهم کمک کرد
دوشنبه 23 تیر 1393 10:58 ب.ظ
خیلی عالی بود
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
درباره وبلاگ

احکام دینی و مذهبی
جهت تبادل لینک وب م ارا لینک کرده از طریق قسمت ارسال پیوند میتوانید لینک شوید

نظر یادتون نره

مدیر وبلاگ : محسن
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :